Navigácia

Predpoveď počasia

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 23.10.2014)
Janďourek Adam (1.G)
Parízeková Lucia (8.A)
Zajtra (Piatok 24.10.2014)
Amir Lorin (3.B)
Hromkovič Branislav (4.E)
Hromkovičová Andrea (4.E)
Lajchová Adriana (2.A)
Slováková Karolína (3.C)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Štvrtok 23. 10. 2014

Cestovný poriadok

Facebook

        

Golden Team   Stupava Florbal Cup

Vitajte na stránkach školy

Milí rodičia a žiaci,

na tejto stránke nájdete zoznamy, rozvrhy, dátumy rodičovských združení a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Rodičovské združenie

V dohľadnom čase nebude rodičovské združenie. O najbližšom Vás budeme informovať na tomto mieste.

 • 21. 10. 2014

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

 • Európsky týždeň programovania

  Over svoje schopnosti v programovaní!

  Pre žiakov školy budú počas Európskeho týždňa programovania 13.10. - 17.10. 2014 pripravené úlohy v programovacích jazykoch Baltík, Imagine, Scratch, Lego WeDo. Žiaci 3.- 9. ročníka  v poobedňajších hodinách 14.00-15.30 hod. si môžu vyskúšať vyriešiť úlohy, overiť svoje schopnosti v programovaní, vyrobiť vlastné programy v počítačovej miestnosti na druhom poschodí.

 • Školská kapusta

  Pačas osláv Dňa kapusty (Den zelá) sa do varenia kapusty pustila aj školská jedáleň. Umiestnenie si môžete prečítať tu.

 • Biela pastelka

  V týždni od  22.  do 25. septembra sa škola už druhýkrát zapojila do zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka. Vyzbieralo sa celkom 167,85 €. Za realizáciu zbierky dostala naša škola od organizátora diplom s vyzbieranou sumou, ktorý je uložený na riaditeľstve školy.

 • Výchovný koncert

  Dňa 30.9.2014 sa na ZŠ kpt. J. Nálepku uskutočnil výchovný koncert skupiny Bearischdream s programom „Zneužívanie moci“, ktorý zorganizovala p.uč. Cidylová. Program bol urobený prístupnou formou, príťažlivou pre všetky kategórie (2.- 9. roč.). Bolo v ňom všetko – zamyslenie sa nad problémami, ktoré by žiaci inak neriešili (šikanovanie, násilie, ľudská hlúposť). Žiaci sa smiali, zasúťažili si. Program oslovil nás všetkých a všetci sa zabávali a odniesli si užitočné rady do života. Verím, že aj touto formou sme pomohli „urobiť svet lepším“. Fotografie z koncertu nájdete vo Fotoalbume.

 • Hovorme o jedle

  Informácie nájdete aj v dokumente Hovorme o jedle.

  Kedy:  13. 10. 2014 - 17. 10. 2014

 • Kontinuálne vzdelávanie

  Pre učiteľov sme doplnili pracovné materiály k inovačnému vzdelávaniu Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, viď. Na stiahnutie (Dokumenty na stiahnutie).

 • Internetová žiacka knižka

  O prihlasovacie údaje môže požiadať rodič (zákonný zástupca). Je potrebné uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje v aktuálnom školskom roku. O prihlasovacie údaje žiadajte na adrese: v.kubicsko@gmail.com

 • GoldenTeam

  Plán tréningov, rozdelenie skupín a video nájdete tu:
  Tréningové skupiny a Plán tréningovGoldenTeam

Novinky

Kontakt

 • Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
  Školská 2, 900 31 Stupava
 • 02/65934437

Fotogaléria