Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr.Bohdana Cibuľová Riaditeľka
bohdana@szm.sk
 
 
Mgr.Ľubica Klasová Zástupkyňa pre 1. stupeň
lubica.klasova@gmail.com
 
 
Mgr.Vojtech Kubicsko Zástupca pre 2. stupeň
v.kubicsko@gmail.com
 
 
Mgr.Kvetoslava Bujnová Školská špeciálna pedagogička
kvetabujnova@gmail.com
 
 
PaedDr.Adriana Kubicskóová Výchovná poradkyňa
kubicskoova@gmail.com
 
 
Anna Belešová Vychovávateľka
hanabelesova@gmail.com
 
 
Mgr.Tatiana Blažeková Triedna učiteľka: 5.C
blazekovatatiana123@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Branková Vychovávateľka
maria.brankova@gmail.com
 
 
Mgr.Marek Budaj Učiteľ
 
 
Mgr.Oľga Bujnovská Triedna učiteľka: 4.B
olga.bujnovska@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Cidylová Učiteľka
jana.cidylova@gmail.com
 
 
Alica Červená Vychovávateľka
alicacervena@gmail.com
 
 
Ľubica Darášová Triedna učiteľka: 1.E
luba.darasova@gmail.com
 
 
Jana Debnárová Vychovávateľka
 
 
Mgr.Mária Demetrová Triedna učiteľka: 2.A
m.demetrova@gmail.com
 
 
PaedDr.Silvia Dugovičová Triedna učiteľka: 8.A
sdugovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Otília Erdélyiová Triedna učiteľka: 1.D
otkaer@szm.sk
 
 
Mgr.Ingrid Fabianová Vychovávateľka
ingrid@rac.sk
 
 
Mgr.Jaroslav Fišer Učiteľ
jfiser19@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Fišerová Triedna učiteľka: 6.A
janafise@gmail.com
 
 
Mgr.Silvia Foltýnová Triedna učiteľka: 9.A
silvafoltynova@gmail.com
 
 
Mgr.Alena Fusková Vychovávateľka
selanka@inmail.sk
 
 
Mgr.Gabriela Gavlasová Triedna učiteľka: 5.D
g.gavlasova@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Hubeková Triedna učiteľka: 1.F
 
 
Mgr.Anna Hudáková Triedna učiteľka: 3.B
tothova146@gmail.com
 
 
Júlia Hudecová Triedna učiteľka: 2.F
hudecova.j@gmail.com
 
 
Mgr.Nataša Jakubcová Triedna učiteľka: 9.B
natasajakubcova@gmail.com
 
 
Mgr.Beáta Janočková Učiteľka
beata.janockova@gmail.com
 
 
Mgr.Katarína Kachničová Triedna učiteľka: 8.C
k.kachnicova@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Kianičková Triedna učiteľka: 2.D
kianickovamajka@gmail.com
 
 
Mgr.Šarlota Králová Triedna učiteľka: 7.C
evasarlota@gmail.com
 
 
Mgr.Petra Kralovičová Triedna učiteľka: 6.D
kralovicova.petra@gmail.com
 
 
Bc.Martin Kubicsko Triedny učiteľ: 5.A
m.kubicsko@hotmail.com
 
 
Mgr.Svetlana Kubovičová Triedna učiteľka: 2.E
sveta.kubovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Jarmila Lundová Učiteľka
jalu1752@gmail.com
 
 
Zuzana Margetinyová Vychovávateľka
margetinyovazuzana@gmail.com
 
 
Mária Markovičová Učiteľka
maria.markovicova@gmail.com
 
 
Anna Mihalovičová Vychovávateľka
mihalovicova.anicka@gmail.com
 
 
ThDr.Félix Mikula Učiteľ
 
 
Mgr.Eva Mordavská Učiteľka
mordavskaeva@gmail.com
 
 
Mgr.Marcela Mózová Triedna učiteľka: 6.B
mozova@marlengold.sk
 
 
Mgr.Ľudmila Nosková Triedna učiteľka: 4.D
noskova153@gmail.com
 
 
RNDr.Katarína Oláhová Triedna učiteľka: 6.C
olahova.katarina@centrum.sk
 
 
Mgr.Pavol Oremus Vychovávateľ
 
 
PaedDr.Jolana Petreová Učiteľka
jpjolikapetre@gmail.com
 
 
Mgr.Katarína Petrovičová Vychovávateľka
katakpetrovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Martina Piatková Triedna učiteľka: 7.A
piatkova9@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Polakovičová Triedna učiteľka: 3.D
majkapo@centrum.sk
 
 
PaedDr.Robert Popluhár Triedny učiteľ: 5.B
rpopluhar@gmail.com
 
 
Mgr.Svetozár Prokeš Učiteľ
svetozar.prokesjr@gmail.com
 
 
Bc.Iveta Říhová Vychovávateľka
iveta.rihova17@gmail.com
 
 
Mgr.Gabriela Serdelová Učiteľka
 
 
RNDr.Zuzana SchwartzováPhD. Učiteľka
 
 
Mgr.Jana Sirotová Triedna učiteľka: 2.B
yamipa@gmail.com
 
 
Eva Slezáková Vedúca školskej družiny
evslezakova@gmail.com
 
 
Mgr.Milada Slováková Triedna učiteľka: 1.C
slovakova.mila@zoznam.sk
 
 
Ľudmila Sobeková Vychovávateľka
 
 
PaedDr.Jana Stehlíková Triedna učiteľka: 4.C
jana.stehlik@gmail.com
 
 
Mgr.Soňa Štoffová Triedna učiteľka: 8.B
sona.stoffova@gmail.com
 
 
Mgr.Dana Šuliková Triedna učiteľka: 3.C
sudanka31@gmail.com
 
 
Martina Trebická Vychovávateľka
mako710@azet.sk
 
 
Mgr.Zuzana Trnková Triedna učiteľka: 1.G
zuzanatrn@gmail.com
 
 
Mgr.Beata Veltschmidová Triedna učiteľka: 4.A
bejav001@gmail.com
 
 
Katarína Veselá Vychovávateľka
katarinavesela88@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Vozáková Triedna učiteľka: 1.A
vozakovaj@gmail.com
 
 
Mgr.Ľubomír Weiss Triedny učiteľ: 7.B
lubomirweiss@gmail.com
 
 
Mgr.Veronika Zárecká Učiteľka
 
 
Mgr.Miriam Zelenáková Triedna učiteľka: 2.C
zelenak77@gmail.com
 
 
Mgr.Marta Zemanová Triedna učiteľka: 3.A
zemanova.marta@gmail.com

© aScAgenda 2015.0.929 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2015

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
    Školská 2, 900 31 Stupava
  • 02/65934437, skola.sekretariat@gmail.com

Fotogaléria