Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr.Bohdana Cibuľová Rozvrh
Riaditeľka
bohdana@szm.sk
 
 
Mgr.Ľubica Klasová Rozvrh
Zástupkyňa pre 1. stupeň
lubica.klasova@gmail.com
 
 
Mgr.Vojtech Kubicsko Rozvrh
Zástupca pre 2. stupeň
v.kubicsko@gmail.com
 
 
Mgr.Kvetoslava Bujnová Školská špeciálna pedagogička
kvetabujnova@gmail.com
 
 
PaedDr.Adriana Kubicskóová Rozvrh
Výchovná poradkyňa
kubicskoova@gmail.com
 
 
Anna Belešová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 07
hanabelesova@gmail.com
 
 
Mgr.Tatiana Blažeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
blazekovatatiana123@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Branková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 01
maria.brankova@gmail.com
 
 
Mgr.Marek Budaj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr.Oľga Bujnovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
olga.bujnovska@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Cidylová Rozvrh
Učiteľka
jana.cidylova@gmail.com
 
 
Alica Červená Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 12
alicacervena@gmail.com
 
 
Ľubica Darášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
luba.darasova@gmail.com
 
 
Jana Debnárová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 13
 
 
Mgr.Mária Demetrová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
m.demetrova@gmail.com
 
 
PaedDr.Silvia Dugovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
sdugovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Otília Erdélyiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
otkaer@szm.sk
 
 
Mgr.Ingrid Fabianová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 15
ingrid@rac.sk
 
 
Mgr.Jaroslav Fišer Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.C
jfiser19@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Fišerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
janafise@gmail.com
 
 
Mgr.Silvia Foltýnová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
silvafoltynova@gmail.com
 
 
Mgr.Alena Fusková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 02
selanka@inmail.sk
 
 
Mgr.Gabriela Gavlasová Rozvrh
Učiteľka
g.gavlasova@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Hubeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Mgr.Anna Hudáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
tothova146@gmail.com
 
 
Júlia Hudecová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.F
hudecova.j@gmail.com
 
 
Mgr.Nataša Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
natasajakubcova@gmail.com
 
 
Mgr.Beáta Janočková Rozvrh
Učiteľka
beata.janockova@gmail.com
 
 
Mgr.Katarína Kachničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
k.kachnicova@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Kianičková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
kianickovamajka@gmail.com
 
 
Mgr.Šarlota Králová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
evasarlota@gmail.com
 
 
Mgr.Petra Kralovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.D
kralovicova.petra@gmail.com
 
 
Bc.Martin Kubicsko Rozvrh
Učiteľ
m.kubicsko@hotmail.com
 
 
Mgr.Svetlana Kubovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.E
sveta.kubovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Jarmila Lundová Rozvrh
Učiteľka
jalu1752@gmail.com
 
 
Zuzana Margetinyová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 05
margetinyovazuzana@gmail.com
 
 
Mária Markovičová Rozvrh
Učiteľka
maria.markovicova@gmail.com
 
 
Anna Mihalovičová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 04
mihalovicova.anicka@gmail.com
 
 
ThDr.Félix Mikula Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr.Eva Mordavská Rozvrh
Učiteľka
mordavskaeva@gmail.com
 
 
Mgr.Marcela Mózová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
mozova@marlengold.sk
 
 
Mgr.Ľudmila Nosková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
noskova153@gmail.com
 
 
RNDr.Katarína Oláhová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
olahova.katarina@centrum.sk
 
 
Mgr.Pavol Oremus Rozvrh
Vychovávateľ
Triedny učiteľ: ŠKD 11
 
 
Mgr.Alžbeta Oremusová Rozvrh
Učiteľka
betkaor@gmail.com
 
 
PaedDr.Jolana Petreová Rozvrh
Učiteľka
jpjolikapetre@gmail.com
 
 
Mgr.Katarína Petrovičová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 09
katakpetrovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Martina Piatková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
piatkova9@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Polakovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.D
majkapo@centrum.sk
 
 
PaedDr.Robert Popluhár Rozvrh
Učiteľ
rpopluhar@gmail.com
 
 
Mgr.Svetozár Prokeš Rozvrh
Učiteľ
svetozar.prokesjr@gmail.com
 
 
Bc.Iveta Říhová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 03
iveta.rihova17@gmail.com
 
 
Mgr.Gabriela Serdelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
RNDr.Zuzana SchwartzováPhD. Učiteľka
 
 
Mgr.Jana Sirotová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
yamipa@gmail.com
 
 
Eva Slezáková Rozvrh
Vedúca školskej družiny
Triedna učiteľka: ŠKD 10
evslezakova@gmail.com
 
 
Mgr.Milada Slováková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
slovakova.mila@zoznam.sk
 
 
Ľudmila Sobeková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 06
 
 
PaedDr.Jana Stehlíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
jana.stehlik@gmail.com
 
 
Mgr.Soňa Štoffová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
sona.stoffova@gmail.com
 
 
Mgr.Dana Šuliková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
sudanka31@gmail.com
 
 
Martina Trebická Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 14
mako710@azet.sk
 
 
Mgr.Zuzana Trnková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.G
zuzanatrn@gmail.com
 
 
Mgr.Beata Veltschmidová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
bejav001@gmail.com
 
 
Katarína Veselá Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD 08
katarinavesela88@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Vozáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.E
vozakovaj@gmail.com
 
 
Mgr.Ľubomír Weiss Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
lubomirweiss@gmail.com
 
 
Mgr.Veronika Zárecká Učiteľka
 
 
Mgr.Miriam Zelenáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
zelenak77@gmail.com
 
 
Mgr.Marta Zemanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
zemanova.marta@gmail.com

© aScAgenda 2015.0.921 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.05.2015

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
    Školská 2, 900 31 Stupava
  • 02/65934437, skola.sekretariat@gmail.com

Fotogaléria