Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Bohdana Cibuľová Rozvrh
Riaditeľka
zs.riaditel@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Klasová Rozvrh
Zástupkyňa pre 1. stupeň
lubica.klasova@gmail.com
 
 
Mgr. Vojtech Kubicsko Rozvrh
Zástupca pre 2. stupeň
v.kubicsko@gmail.com
 
 
Mgr. Kvetoslava Bujnová Školská špeciálna pedagogička
kvetabujnova@gmail.com
 
 
PaedDr. Adriana Kubicskóová Rozvrh
Výchovná poradkyňa
kubicskoova@gmail.com
 
 
Anna Belešová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 12.oddelenie
hanabelesova@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Blažeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
blazekovatatiana123@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Branková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 7.oddelenie
maria.brankova@gmail.com
 
 
Mgr. Oľga Bujnovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
olga.bujnovska@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Cidylová Rozvrh
Učiteľka
jana.cidylova@gmail.com
 
 
Alica Červená Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 10.oddelenie
alicacervena@gmail.com
 
 
Ľubica Darášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.E
luba.darasova@gmail.com
 
 
Jana Debnárová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 5.oddelenie
 
 
Mgr. Mária Demetrová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
m.demetrova@gmail.com
 
 
Annemarie Distlerová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 2.oddelenie
ane@zoznam.sk
 
 
PaedDr. Silvia Dugovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
sdugovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Otília Erdélyiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
erdelyiovaotka@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Fabianová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 8.oddelenie
ingrid@rac.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Fišer Rozvrh
Učiteľ
jfiser19@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Fišerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
janafise@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Foltýnová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
silvafoltynova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Fusková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 3.oddelenie
selanka22@gmail.com
 
 
Mgr. Jarmila Hanáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Kristína Hartl Rozvrh
Učiteľka
kristina.hartl11@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Hubeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.F
 
 
Mgr. Anna Hudáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
tothova146@gmail.com
 
 
Júlia Hudecová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.F
hudecova.j@gmail.com
 
 
Mgr. Nataša Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
natasajakubcova@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Janočková Rozvrh
Učiteľka
beata.janockova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Kachničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
k.kachnicova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kianičková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.D
kianickovamajka@gmail.com
 
 
Andrea Kovačičová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 1.oddelenie
adrikakovacicova@gmail.com
 
 
Mgr. Šarlota Králová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
evasarlota@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Kralovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.D
kralovicova.petra@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Kubicsko Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
kubicsko.m@gmail.com
 
 
Mgr. Jarmila Lundová Rozvrh
Učiteľka
jalu1752@gmail.com
 
 
Zuzana Margetinyová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 11.oddelenie
margetinyovazuzana@gmail.com
 
 
Mária Markovičová Rozvrh
Učiteľka
maria.markovicova@gmail.com
 
 
Anna Mihalovičová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 4.oddelenie
mihalovicova.anicka@gmail.com
 
 
ThDr. Félix Mikula Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Mordavská Rozvrh
Učiteľka
mordavskaeva@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Mózová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
mozova@marlengold.sk
 
 
Mgr. Eva Nigrédyová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.E
nigredy@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Nosková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.E
noskova153@gmail.com
 
 
RNDr. Katarína Oláhová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
olahova.katarina@centrum.sk
 
 
Mgr. Pavol Oremus Rozvrh
Vychovávateľ
Triedny učiteľ: 16.oddelenie
 
 
Mgr. Alžbeta Oremusová Rozvrh
Učiteľka
betkaor@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Paálová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.D
g.gavlasova@gmail.com
 
 
PaedDr. Jolana Petreová Rozvrh
Učiteľka
jpjolikapetre@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Petrovičová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 14.oddelenie
katakpetrovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Piatková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
piatkova9@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Polakovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
majkapo54@gmail.com
 
 
PaedDr. Robert Popluhár Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.B
rpopluhar@gmail.com
 
 
Mgr. Svetozár Prokeš Rozvrh
Učiteľ
svetozar.prokesjr@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Ružičková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
moniruzi88@gmail.com
 
 
Bc. Iveta Říhová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 9.oddelenie
iveta.rihova17@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Sirotová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
yamipa@gmail.com
 
 
Katarína Slamková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 13.oddelenie
katarinavesela88@gmail.com
 
 
Eva Slezáková Rozvrh
Vedúca školskej družiny
Triedna učiteľka: 15.oddelenie
evslezakova@gmail.com
 
 
Mgr. Milada Slováková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
slovakova.mila@zoznam.sk
 
 
Ľudmila Sobeková Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Jana Stehlíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
jana.stehlik@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Štoffová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
sona.stoffova@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Šuliková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
danasulikova@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Tišťan Rozvrh
Učiteľ
petertistan4@gmail.com
 
 
Martina Trebická Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 6.oddelenie
mako710@azet.sk
 
 
Mgr. Zuzana Trnková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.G
zuzanatrn@gmail.com
 
 
Mgr. Beata Veltschmidová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
bejav001@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Vidiečanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
vidiecanova.a@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Vozáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
vozakovaj@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomír Weiss Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
lubomirweiss@gmail.com
 
 
Mgr. Miriam Zelenáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
zelenak77@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Zemanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
zemanova.marta@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Žolnayová Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 17.oddelenie

© aScAgenda 2016.0.975 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.04.2016

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
    Školská 2, 900 31 Stupava
  • 02/65934437, skola.sekretariat@gmail.com

Fotogaléria