Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr.Ladislav Csillaghy Rozvrh
Riaditeľ
zs@zsskolstu.edu.sk
 
 
PhDr.Bohdana Cibuľová Rozvrh
Zástupkyňa pre 2. stupeň
bohdana@szm.sk
 
 
Mgr.Ľubica Klasová Rozvrh
Zástupkyňa pre 1. stupeň
lubica.klasova@gmail.com
 
 
PaedDr.Adriana Kubicskóová Rozvrh
Výchovná poradkyňa
kubicskoova@gmail.com
 
 
Mgr.Tatiana Blažeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr.Mária Branková Učiteľka
maria.brankova@gmail.com
 
 
Mgr.Oľga Bujnovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
olga..bujnovska@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Cidylová Rozvrh
Učiteľka
jana.cidylova@gmail.com
 
 
Alica Červená Vychovávateľka
 
 
Ľubica Darášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
luba.darasova@gmail.com
 
 
Jana Debnárová Vychovávateľka
 
 
Mgr.Mária Demetrová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
m.demetrova@gmail.com
 
 
PaedDr.Silvia Dugovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
sdugovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Otília Erdélyiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
otkaer@szm.sk
 
 
Mgr.Jaroslav Fišer Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.C
fiser@stonline.sk
 
 
Mgr.Jana Fišerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
janafise@gmail.com
 
 
Mgr.Silvia Foltýnová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr.Mária Hubeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr.Anna Hudáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Júlia Hudecová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
hudecova.j@gmail.com
 
 
Mgr.Nataša Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr.Beáta Janočková Rozvrh
Učiteľka
beata.janockova@gmail.com
 
 
Mgr.Katarína Kachničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
k.kachnicova@gmail.com
 
 
Mgr.Alena Knebl Vychovávateľka
 
 
Mgr.Šarlota Králová Rozvrh
Učiteľka
esk@post.sk
 
 
Mgr.Petra Kralovičová Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Bc.Martin Kubicsko Učiteľ
m.kubicsko@hotmail.com
 
 
Mgr.Vojtech Kubicsko Triedny učiteľ: 6.B
v.kubicsko@gmail.com
 
 
Mgr.Svetlana Kubovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
sveta.kubovicova@gmail.com
 
 
Mgr.Jarmila Lundová Rozvrh
Učiteľka
jalu@szm.sk
 
 
Zuzana Margetinyová Vychovávateľka
zuzana.margetinyova@gmail.com
 
 
Mária Markovičová Rozvrh
Učiteľka
maria.markovicova@gmail.com
 
 
Anna Mihalovičová Vychovávateľka
 
 
Mgr.Eva Mordavská Rozvrh
Učiteľka
mordavskaeva@gmail.com
 
 
Mgr.Marcela Mózová Rozvrh
Učiteľka
mozova@marlengold.sk
 
 
RNDr.Katarína Oláhová Rozvrh
Učiteľka
olahova.katarina@centrum.sk
 
 
PaedDr.Jolana Petreová Rozvrh
Učiteľka
jpjolikapetre@gmail.com
 
 
Mgr.Katarína Petrovičová Vychovávateľka
 
 
Mgr.Martina Piatková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
piatkovamartina@gmail.com
 
 
Mgr.Mária Polakovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
 
 
PaedDr.Robert Popluhár Rozvrh
Učiteľ
rpopluhar@gmail.com
 
 
Mgr.Gabriela Serdelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
RNDr.Zuzana SchwartzováPhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Eva Slezáková Vedúca školskej družiny
evslezakova@gmail.com
 
 
Mgr.Milada Slováková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
slovakova.mila@zoznam.sk
 
 
Ľudmila Sobeková Vychovávateľka
 
 
PaedDr.Jana Stehlíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr.Soňa Štoffová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
sona.stoffova@gmail.com
 
 
Mgr.Dana Šuliková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Martina Trebická Učiteľka
 
 
Mgr.Zuzana Trnková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
 
 
Mgr.Beata Veltschmidová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
bejav@pobox.sk
 
 
Katarína Veselá Vychovávateľka
katarinavesela88@gmail.com
 
 
Mgr.Jana Vozáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.E
rastislavvozak@gmail.com
 
 
Mgr.Ľubomír Weiss Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.B
weiss@szm.sk
 
 
Mgr.Miriam Zelenáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.D
 
 
Mgr.Marta Zemanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
zemanova.marta@gmail.com
 
 
Mgr.Marta Žolnayová Učiteľka

© aScAgenda 2014.0.855 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.04.2014

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská ul. 2
    Školská 2, 900 31 Stupava
  • sekretariát, riaditeľ školy: 02/65934437
    školská jedáleň: 02/64360518
    zubná ambulancia: 02/65933561

Fotogaléria