• Odber samotestov

    • Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí, ktorí prejavili záujem o antigénové testy v ankete od 05.01.2022 do 08.01.2022, že výdaj testov (5 ks na žiaka) sa uskutoční v novej budove - vrátnica, v dňoch:

     12.01.2022 (streda) v čase od 12:00 hod. do 16:30 hod.

     13.01.2022 (štvrtok) v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.

     14.01.2022 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.

     Testy musí prevziať osobne zákonný zástupca dieťaťa s občianskym preukazom.

     Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole použitie samotestu cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia). Samotestovanie žiakov sa odporúča v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

     Podmienkou ďalšieho výdaja je vykázanie min. 50% spotreby ag testov rodičmi.

     V prípade, že bude mať žiak pozitívny výsledok, rodič je povinný ihneď informovať riaditeľku školy (riaditel@zsstupava.sk), triedneho učiteľa a detského lekára.

     Návod na použitie samodiagnostického testu:

     https://www.minedu.sk/data/att/20838.pdf

     Sprievodca na samotestovanie na prítomnosť COVID-19:

     https://www.minedu.sk/data/att/20837.pdf

     Inštruktážne video:

     https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc

      

   • Semafor COVID-19

    Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

    Škola postupuje podľa manuálu "ŠKOLSKÝ SEMAFOR" a usmernenia RÚVZ Bratislava.

    Karanténne opatrenia:

    - aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo záchrannú službu,

    - zostať v domácej izolácii po dobu určenej hygienikom RÚVZ,

    - v prípade objavenia sa príznakov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-19, objednať sa na odber na www.korona.gov.sk,

    - zdržať sa sociálnych kontaktov, cestovania, akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

    Mgr. Zuzana Šimková, riaditeľka školy

     

     

    ORGANIZAČNÉ POKYNY od 07.09.2021

    POKYNY PRE ŽIAKOV A RODIČOV 1. stupňa (1 . – 4. ročník)

     

    • Od 09.09.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.
    • ŠKD bude v prevádzke od 11:45 – 16:45 hod. pre žiakov, ktorí sú v školskom roku 2021/2022 riadne zapísaní.
    • Ranný školský klub bude v prevádzke v čase od 06:30 hod. pre žiakov, ktorí sú riadne zapísaní v ŠKD.
    • Škola bude pre žiakov otvorená od 7:15 hod., žiaci do budov školy (nová, stará a prístavba) vstupujú v stanovenom čase, dodržiavajú odstup, vstup len s rúškom, dezinfekciu rúk.
    • Pred prvým vstupom žiaka do budovy rodič odovzdá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (možnosť zaslať cez EDUPAGE), žiak použije dezinfekciu na ruky odchádza do určenej triedy
    • Žiaci sú povinní nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy
    • Žiaci sa počas prestávok zdržiavajú v triede
    • Stravovanie bude prebiehať v školskej jedálni za sprísnených hygienických opatrení
    • Počas stravovania v školskej jedálni majú žiaci prekryté horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda
    • Žiaci budú chodiť do jedálne v presne stanovených časoch, tak aby sa zabránilo premiešavaniu
    • V prípade, že dieťaťu bude nameraná zvýšená teplota, bude sa sťažovať na bolesti hrdla, únavu alebo akýkoľvek z príznakov akútneho respiračného ochorenia, bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa a musí okamžite prísť vyzdvihnúť dieťa zo školy
    • Zákonný zástupca preberá trestnú zodpovednosť pri zatajení akýchkoľvek príznakov a tým ohrozenie učiteľa a ostatných žiakov v skupine

    NOVÁ BUDOVA – vchod A (vchod pri soche J. Nálepku)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    4.D

    07:15 – 08:00 hod.

    4.E

    07:15 – 08:00 hod.

    4.F

    07:15 – 08:00 hod.

    4.G

    07:15 – 08:00 hod.

    4.H

    07:15 – 08:00 hod.

     

    PRÍSTAVBA – vchod D (pod požiarnym schodiskom)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    1.A

    07:15 – 08:00 hod.

    1.B

    07:15 – 08:00 hod.

    1.C

    07:15 – 08:00 hod.

    1.F

    07:15 – 08:00 hod.

    1.G

    07:15 – 08:00 hod.

    1.H

    07:15 – 08:00 hod.

     

    PRÍSTAVBA – vchod E (hlavný vchod pri asfaltovom ihrisku)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    1.D

    07:15 – 08:00 hod.

    1.E

    07:15 – 08:00 hod.

    2.A

    07:15 – 08:00 hod.

    2.B

    07:15 – 08:00 hod.

    2.E

    07:15 – 08:00 hod.

    2.G

    07:15 – 08:00 hod.

    2.H

    07:15 – 08:00 hod.

     

    STARÁ BUDOVA – vchod G (hlavný vchod od ulice)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    3.A

    07:15 – 08:00 hod.

    3.B

    07:15 – 08:00 hod.

    3.C

    07:15 – 08:00 hod.

    3.D

    07:15 – 08:00 hod.

    3.E

    07:15 – 08:00 hod.

    3.F

    07:15 – 08:00 hod.

     

    STARÁ BUDOVA – vchod F (vchod zo školského dvora)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    2.C

    07:15 – 08:00 hod.

    2.D

    07:15 – 08:00 hod.

    2.F

    07:15 – 08:00 hod.

    4.A

    07:15 – 08:00 hod.

    4.B

    07:15 – 08:00 hod.

    4.C

    07:15 – 08:00 hod.

     

    POKYNY PRE ŽIAKOV A RODIČOV 2. stupňa (5. – 9. ročník)

    • Vyučovanie od 07.09.2021 bude prebiehať pre  5. – 9. ročník podľa rozvrhu.
    • Škola bude pre žiakov otvorená od 7:15 hod., žiaci do budov školy (nová, stará a prístavba) vstupujú v stanovenom čase, dodržiavajú odstup, vstup len s rúškom, dezinfekciu rúk.
    • Pred vstupom žiaka do budovy rodič odovzdá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (možnosť zaslať cez EDUPAGE), žiak použije dezinfekciu na ruky odchádza do určenej triedy.
    • Žiaci sú povinní nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy.
    • Žiaci počas prestávok sa zdržiavajú v triede.
    • Stravovanie v školskej jedálni – žiaci odchádzajú na obed v presne stanovených časoch.
    • V prípade, že dieťaťu bude nameraná zvýšená teplota, bude sa sťažovať na bolesti hrdla, únavu alebo akýkoľvek z príznakov akútneho respiračného ochorenia, bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa a musí okamžite prísť vyzdvihnúť dieťa zo školy.
    • Zákonný zástupca preberá trestnú zodpovednosť pri zatajení akýchkoľvek príznakov a tým ohrozenie učiteľa a ostatných žiakov v skupine.

    NOVÁ BUDOVA – vchod A (vchod pri soche J. Nálepku)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    8.A

    07:15 – 08:00 hod.

    8.B

    07:15 – 08:00 hod.

    8.C

    07:15 – 08:00 hod.

    8.D

    07:15 – 08:00 hod.

    8.E

    07:15 – 08:00 hod.

     NOVÁ BUDOVA – vchod B (hlavný vchod)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    6.B

    07:15 – 08:00 hod.

    6.C

    07:15 – 08:00 hod.

    6.D

    07:15 – 08:00 hod.

    6.E

    07:15 – 08:00 hod.

    6.F

    07:15 – 08:00 hod.

    7.A

    07:15 – 08:00 hod.

    7.B

    07:15 – 08:00 hod.

    7.C

    07:15 – 08:00 hod.

    7.D

    07:15 – 08:00 hod.

    7.E

    07:15 – 08:00 hod.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NOVÁ BUDOVA – vchod C (vchod školská jedáleň oproti prístavbe)

    TRIEDA

    ČAS VSTUPU DO BUDOVY

    5.A

    07:15 – 08:00 hod.

    5.B

    07:15 – 08:00 hod.

    5.C

    07:15 – 08:00 hod.

    5.D

    07:15 – 08:00 hod.

    5.E

    07:15 – 08:00 hod.

    5.F

    07:15 – 08:00 hod.

    7.E

    07:15 – 08:00 hod.

    9.B

    07:15 – 08:00 hod.

    9.C

    07:15 – 08:00 hod.

    9.D

    07:15 – 08:00 hod.

     

    POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU – platné od 26.11.2021

    • Rodič, ktorý si objednal v škole samotesty je povinný nahlasovať vykonanie Ag samotestu triednemu učiteľovi cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia – domáci Ag samotest).
    • Testy sú odporúčané vykonávať vždy v pondelok a vo štvrtok  ráno pred nástupom dieťaťa do školy.
    • Výsledok testu obratom rodič nahlási prostredníctvom Edupage.
    • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
    • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
    • V prípade, že rodič nepredloží „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
    • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorastktorý má vedomosti o prebiehajúcom ochorení.
    • Neospravedlnená neprítomnosť žiaka môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávanie zdravotnej starostlivosti o žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
    • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.).
    • Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
    • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
    • V prípade, že bol žiak testovaný Ag samotestom a má pozitívny výsledok, rodič o tom bezodkladne informuje triednu učiteľku a riaditeľku školy. Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné overiť pozitívny výsledok Ag testom, ktorý  je vykonaný v MOM u oprávneného subjektu alebo PCR test, rodič bezodkladne kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.
    • Rodič do školy posiela len dieťa, ktoré nemá žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19 a pristupuje k všetkým opatreniam zodpovedne.
    •  
    • Ak si rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

    ODPORÚČANIA PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

    • Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ .

    Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

    • V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole dôrazne odporúčame pred začiatkom školského roka 2021/2022 absolvovať možnosť PCR testovania kloktaním (žiaci ZŠ).
    • Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl. 5 testov dostane každý rodič žiaka základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorý o ne prejaví záujem.  Po vyzdvihnutí testov na okresnom úrade školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili záujem, na základe podpisu.

     

     

    Mgr. Zuzana Šimková, riaditeľka školy

   • STAVEBNÉ PRÁCE V AREÁLI ŠKOLY

   • Vážení rodičia, žiaci a návštevníci areálu školy,

    od dňa 21.06.2021 je obmedzený pohyb v areáli školy.

    Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia Vás žiadame, aby ste dodržiavali pokyny súvisiace s obmedzeným pohybom.

    Obmedzený vstup je označený páskami alebo oplotením.

    Obmedzený pohyb je do odvolania.

    Ďakujeme za pochopenie.

    Vedenie školy 

     

    • Odber samotestov
     • Odber samotestov

      Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí, ktorí prejavili záujem o antigénové testy v ankete od 05.01.2022 do 08.01.2022, že výdaj testov (5 ks na žiaka) sa uskutoční v dňoch:

      12.01.2022 (streda) v čase od 12:00 hod. do 16:30 hod.

      13.01.2022 (štvrtok) v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.

      14.01.2022 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.

    • Domáce samotesty
     • Domáce samotesty

      Vážení rodičia,

      dnes 05.01.2022 bude spustená nová anketa na záväzné prihlásenie „prevzatie domácich samotestov“.

      Anketa bude ukončená dňa 08.01.2022 (sobota) o 12:00 hod.

      Po tomto termíne už nebude možné samotesty doobjednať.

      Touto cestou Vás upozorňujem, že v prípade Vášho záujmu o samotesty musíte opäť Váš záujem potvrdiť cez anketu. Výsledky z novembrovej (poslednej) ankety už nebudeme akceptovať.

    • Odber samotestov
     • Odber samotestov

      Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí, ktorí prejavili záujem o antigénové testy v ankete od 9.11.2021 do 11.11.2021, že výdaj testov (5 ks na žiaka) sa uskutoční:

      od 24.11.2021 do 30.11.2021, v čase od 08:00 do 15:00 hod.

      Testy musí prevziať osobne zákonný zástupca dieťaťa s občianskym preukazom.

    • Domáce samotesty
     • Domáce samotesty

      Vážení rodičia,

      dnes 09.11.2021 bude od 12:00 hod. spustená nová anketa na záväzné prihlásenie „prevzatie domácich samotestov“.

      Anketa bude ukončená dňa 11.11.2021 (štvrtok) o 12:00 hod.

      Po tomto termíne už nebude možné samotesty doobjednať.

      Touto cestou Vás upozorňujem, že v prípade Vášho záujmu o samotesty musíte opäť Váš záujem potvrdiť cez anketu. Výsledky z augustovej ankety už nebudeme akceptovať.

     • Náučné tabule.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Náučné tabule..

      Vďaka spoločnostiam Dell a Nadačnému fondu Nadácie Pontis, Nadácii Volkswagen Slovakia a Nadácii ZSE sa nám podarilo vybudovať náučné tabule pre environmentálnu výchovu, ktorú na škole podporujeme. Cieľom tohto projektu bolo osadenie ekologických tabúľ, ktoré nesú ekologické posolstvo, oboznamujú deti s rastlinami a so živočíchmi v našom okolí, hravou formou podporujú vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k prírode a zároveň aj ich vzdelávanie v anglickom jazyku. Cieľ projektu sa nám podarilo splniť. Osadili sme dve tabule do lesíka pred vchodom do budovy školy, ktorý vďaka príjemnej mikroklíme školáci hojne využívajú. Vytvorili sme tak ideálne miesto nielen na oddych, ale aj na edukáciu žiakov v rámci vyučovania. Chceme ich viesť k tomu, aby pochopili súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k o

  • AKTUÁLNA PONUKA PRÁCE

   • Ponuka práce
  • Cenník za prenájom priestorov

   Všetky ceny nájmov v „Cenníku prenájmov - športoviská“ platného od 02.09.2019 sú uvádzané za 1 hodinu prenájmu

   • DOPRAVNÉ IHRISKO

   • Otváracie hodiny pre verejnosť

    Dopravné ihrisko bude v čase od novembra 2021 do marca 2022. pre verejnosť zatvorené.

     

  • Prihlásenie

  • Vyučovanie

   Utorok 18. 1. 2022
   • Straty a nálezy

    • .....

     

    Nájdené veci sú uložené v kancelárii zástupcu pre 2. stupeň.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje