• POZVÁNKA

    • Vážení rodičia.

     Vedenie Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave Vás srdečne pozýva na ŠKOLSKÚ FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 16. 2. 2019 od 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Stupave. Týmto podujatím chceme podporiť Projekt revitalizácie átria, ktorý plánujeme uskutočniť v jarných mesiacoch. Veríme, že svojou účasťou a príspevkom do tomboly podporíte dobrý nápad a s Vašou pomocou sa nám podarí projekt uskutočniť.

     Vstupenky na zábavu si môžete zakúpiť u vedúcej ŠKD Evy Slezákovej (mobil 0911 906 434) alebo prostredníctvom triednych učiteľov. Ak máte možnosť podporiť toto spoločenské podujatie s príspevkami do tomboly, kontaktujte sa prosím s triednymi učiteľmi. Ak sa rozhodnete podporiť príspevkom do tomboly, doručte ju najneskôr do 15. 2. 2019 triednym učiteľom.

     Tešíme sa  na stretnutie s Vami pri dobrej zábave.

    • Skúšobná elektronická prihláška
     • Skúšobná elektronická prihláška

      Vážení rodičia. V rámci testovania elektronických prihlášok Vás chceme poprosiť, aby ste so svojimi deťmi vyskúšali testovaciu elektronickú prihlášku. Nie je to prihláška na žiadnu akciu a slúži nám len ako skúšobný podklad. Prihlášku nájdete po prihlásení v položke Online alebo v ľavom menu v položke Komunikácia. Ďakujeme za pochopenie a pomoc.

    • Testovacia prevádzka prihlasovania
     • Testovacia prevádzka prihlasovania

      Rozbiehame skúšobnú prevádzku elektronického prihlasovania. Začíname prihláškou na Plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka. V rámci projektu zaraďujeme do prevádzky aj možnosť elektronickej platby. Prosíme všetkých rodičov, aby platbu (20 €) brali ako vzor. Pridané platby k niektorým žiakom nám tiež slúžia ako podklad a doplnili sme ich my. Táto platba nie je skutočná cena plaveckého kurzu a nie je hradená rodičom.

     • Aktualizácia školskej stránky

      Počas niekoľkých dní budeme aktualizovať školskú webovú stránku. Do položiek menu preto môžu pribudnúť nové podstránky. Jednou z nich sú aj elektronické prihlášky. Cez tieto stránky sa žiaci budú prihlasovať na konkrétnu školskú akciu. Elektronické prihlášky sú prideľované jednotlivým triedam a nemusia sa zobraziť každému. Momentálne sa dá elektronicky prihlásiť na plavecký výcvik pre 6. ročník, pričom prihlásenie dieťaťa musí následne potvrdiť rodič. Budeme radi, keď si túto funkciu vyskúšate, aby sme videli spätnú väzbu. Ďakujeme za pochopenie.

     • Schránka dôvery

      Oznamujeme rodičom, že na ZŠ bola zriadená schránka dôvery. Ak majú žiaci akékoľvek trápenie a boja sa o tom hovoriť, je tu možnosť o svojom trápení napísať na papierik a vhodiť do schránky dôvery. Schránka dôvery zaručuje absolútnu diskrétnosť pri riešení danej veci. Náchádza sa dole pri kancelárii Mgr. Zajíčkovej (bývalá kancelária vedúcej školskej jedálne)

     • Domov - Kde je ten tvoj?

      Niektorí žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia na Malej scéne Domov (Kde je ten tvoj?). Predstavenie bolo zamerané na tému prisťahovalcov, hrôz vojny aj celým procesom, ktorým si utečenci musia prejsť. Spätná väzba žiakov bola veľmi pozitívna, pričom najviac sa im páčila diskusia po predstavení, ktorej sa zúčastnil nielen režisér ale aj reálny utečenec už dvanásť rokov žijúci na Slovensku. Predstavenie žiakom ukázalo, že všetci sme ľudia a je len na nás, ako ľudsky sa budeme správať k tým, ktorých osud nie je tak šťastný ako ten náš.

     • Vianoce v 8.A

      Po úspechu minuloročnej akcie „Vianoce v 7.A“ sa p. uč. Kubicskó rozhodol ju zopakovať aj v ôsmom ročníku. Akcia sa udiala tesne pred Vianocami z 20.12. na 21.12.2018 a k vianočnej nálade dopomohla vianočná výzdoba, hojnosť perníkov a koláčov, premietanie filmu Vianočná koleda v angličtine, predštedrovianočná večera, či darčeky od spolužiakov pre spolužiakov, čakajúce pod vianočným stromčekom. V rámci programu pripravil p. uč. Kubicskó aj nočnú vianočnú skúšku odvahy, na konci ktorej čakala žiakov odmena. S akciou pomohla aj p. uč. Paálová.

     • Turistická prehliadka Bratislavy

      V decembri dostali žiaci 8.A triedy predčasný vianočný darček. 11.12. 2018 zažili prehliadku hlavného mesta Bratislavy s certifikovanou sprievodkyňou Annamáriou Marettovou. Turistická prehliadka bola zameraná na históriu 19. storočia (učivo Dejepisu 8. ročníka), a keďže bola celá vedená v angličtine vzniklo v rámci medzipredmetových vzťahov zaujímavé prepojenie. Počasie sa na konci trochu kazilo, ale žiakov zahriala nielen predvianočná nálada ale aj dobroty na vianočných trhoch. Akciu zorganizoval triedny učiteľ Mgr. Kubicskó a akcie sa zúčastnila aj lektorka CLIL programu Caitriona Bruton.

  • Prihlásenie

  • Vyučovanie

   Utorok 22. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Zápis v MĽK
   • ŠvP 1.ročník
   • MDD
   • Prehadzovaná
   • Lednice
   • Experiment 07
   • Denná ŠvP 3. ročník
   • Práca polície - ukážky
   • ŠvP - 4. ročník