Zoznam tried › Trieda Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: Trieda 1.ATrieda 1.BTrieda 1.CTrieda 1.DTrieda 1.ETrieda 1.FTrieda 1.GTrieda 1.HTrieda 2.ATrieda 2.BTrieda 2.CTrieda 2.DTrieda 2.ETrieda 2.FTrieda 2.GTrieda 3.ATrieda 3.BTrieda 3.CTrieda 3.DTrieda 3.ETrieda 3.FTrieda 4.ATrieda 4.BTrieda 4.CTrieda 4.DTrieda 4.ETrieda 4.FTrieda 5.ATrieda 5.BTrieda 5.CTrieda 5.DTrieda 6.ATrieda 6.BTrieda 6.CTrieda 6.DTrieda 7.ATrieda 7.BTrieda 7.CTrieda 7.DTrieda 8.ATrieda 8.BTrieda 8.CTrieda 9.ATrieda 9.BTrieda 9.CŠKD 01ŠKD 02ŠKD 03ŠKD 04ŠKD 05ŠKD 06ŠKD 07ŠKD 08ŠKD 09ŠKD 10ŠKD 11ŠKD 12ŠKD 13ŠKD 14ŠKD 15ŠKD 16ŠKD 17ŠKD 18ŠKD 19ŠKD 20
Triedny učiteľ: Mgr.Antónia Mičúchová
Zástupca: Mgr.Vojtech Kubicsko
Učebňa: Učebňa 9.B
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Bartek Dávid
3    Danček Ivan
4    Fusek Jakub
5    Grichová Erika
6    Haraslín Matej
9    Kovács Samuel
12    Králová Simona
13    Kunovský Miroslav
14    Lachkovičová Sára
15    Malec Erik
16    Malcherová Simona
18    Masaryk Juraj
19    Mozová Dominika
20    Požgayová Nikola
21    Rácek Matúš
23    Slezák Filip
24    Svetláková Marína
25    Tomeková Anna
27    Veselý David
28    Voltnerová Nikola
29    Vošček Viktor
30    Maťas Matúš
31    Biela Terézia
34    Petrík Martin
35    Vesprémyová Silvia
36    Hospodár Patrik

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
    Školská 2, 900 31 Stupava
  • 02/65934437, skola.sekretariat@gmail.com

Fotogaléria